Informasjon om selskapet:

Rytterbutikken.no er en del av:

Micro Network avd. Rytterbutikken
Svenskerudveien 57,
3533 Tyristrand
T: 32 13 94 90

Tlf butikk 99 56 81 39

Foretaksregisteret: NO 931611402MVA

Vilkår og betingelser

Forsendelse kun i Norge
Rytterbutikken leverer kun varer innenfor Norge.
Porto og Forsendelse
Bestill så mye du vil, vi har en fast portokostnad på kr 149,- . uansett størrelse på pakken. Pakken sendes som Servicepakke til ditt nærmeste postkontor.
Aldersgrense
I følge norsk lov kan www.rytterbutikken.no ikke ekspedere bestillinger til personer under 16 år uten foresattes underskrift. www.rytterbutikken.no har 16-årsgrense på kontantkjøp og 18-årsgrense ved kredittkjøp.
Transportgaranti
Alle forsendelser som sendes er forsikret av Rytterbutikken. Om du oppdager en skade på pakken innen du åpner den, skal du melde ifra dette til det utlevering stedet du hentet pakken hos. Om du allerede har åpnet forsendelsen når du oppdager skaden, skal du ta kontakt med oss. Skadede varer erstattes kostnadsfritt av Rytterbutikken.
Bytte & Retur av varer
Informasjon om angrerett. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt. Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven: Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema eller skriftlig per brev eller e-post. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 5, punkt a) Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.(jf. Angrerettloven § 25 tredje ledd) Dette gjelder bare dersom forbrukeren har mottatt opplysninger om angrerett, jf. § 8 første ledd bokstav h. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 25 andre ledd). Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Ved levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg, gjelder ikke angreretten. (jf. Angrerettloven § 22.:punkt e)
Angreskjema
Angreskjema kan du laste ned for utfylling her: Angreskjema http://www.rytterbutikken.no/angrerettskjema/
Uavhentet pakke
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 250,- til Rytterbutikken for behandling av saken.
Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Rytterbutikken å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Med force majeure menes blant annet streik, lockout, krig, brann, transportforsinkelser, import/eksportforbud, uansett om dette forekommer hos bedriften eller hos bedriftens leverandører.
Salgsbetingelser
Alle priser er oppgitt inkl. mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Betaling
På rytterbutikken.no har du mulighet til å betale for varene enkelt, lettvint og greit. Du kan forskuddsbetale, bruke postoppkrav, Visa, MasterCard eller BankAxess når du bestiller.
Reklamasjon
Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.